Čeština

ABMS

Kancelářský nábytek a židle, vybavení interiérů

Podmínky používání Cookies

Tento web využívá pro správné fungování tzv. cookies. Jedná se o malé soubory, které jsou při návštěvě stránek uložené na počítači návštěvníka stránek, a při kadžé další návštěvě slouží pro zkvalitnění přístupu k tomuto webu. V cookies je uloženo například to, v jakém jazyce si stránky chcete prohlížet. Tyto soubory zůstavají na vašem počítači i po ukončení prohlížení webu, a pomáhají stránkám s vaší identifikací při další návštěvě.

Pokud s ukládáním těchto informací nesouhlasíte, můžete si ve vašem webovém prohlížeči nastavit, aby soubory cookies neukládal. Je ale možné, že některé funkce těchto stránek nebudou fungovat správně.

 

Poskytovatel (popřípadě jeho webspace provider) zjišťuje data získaná přístupem k nabídce (tzv. serverlogfiles). K přístupovým údajům patří: název zobrazené stránky, soubor, datum a čas zobrazení, přenesené množství dat, hlášení o úspěšném vyhledání, typ prohlížeče, včetně verze, operační systém uživatele, referenční URL (předchozí navštívená stránka), IP adresa a požadovaný provider. Poskytovatel používá data protokolu pouze ke statistickému vyhodnocování za účelem provozu, bezpečnosti a optimalizace nabídky. Poskytovatel si však vyhrazuje právo si data protokolu ověřovat, pokud na základě konkrétních indicií existuje podezření na protiprávní zneužití.

 

Zacházení s osobními údaji

Osobní údaje jsou dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), definovány jako informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Jedná se tak o informace, pomocí kterých lze určit osobu, tedy údaje, kterými lze osobu zpětně dohledat. K nim patří jméno, e-mailová adresa nebo telefonní číslo. Také údaje o zálibách, koníčcích, členství nebo prohlížení stránek mohou naplnit definici osobního údaje. Osobní údaje jsou poskytovatelem zjišťovány a poskytovány dále jen tehdy, pokud to zákon o ochraně osobních údajů povoluje, zejména pokud k tomu dal uživatel souhlas. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití. Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i další práva specifikovaná zákonem o ochraně osobních údajů.

 

Kontaktování

Při kontaktování poskytovatele (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailem) jsou ukládány údaje o uživateli pro účely zpracování poptávky a pro případ dalších dotazů.