Čeština

ABMS

Kancelářský nábytek a židle, vybavení interiérů

Přeprava

Způsoby úhrady zboží:

• Úhrada na základě zálohové faktury ve 100% výši převodem na bankovní účet prodávajícího.

• Hotově při osobním odběru, nebo dobírkou při dodávce zboží přepravní společností.

ZÁRUKA A REKLAMACE VAD

1. Prodávající poskytuje záruku na prodávané zboží dle obecně závazných právních předpisů po dobu uvedenou v záručním listě. Není-li na webových stránkách www.abms.cz uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na daných produktech 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne vystavení faktury na dané zboží.

2. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny : neodborným nebo nešetrným zacházením ze strany spotřebitele a kupujícího, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, použitím ve vlhkém prostředí, neodbornou, nebo chybnou montáží, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou. Záruka se nevztahuje na zboží poškozené, i když bylo toto poškození reklamováno, ale ukázalo se, že prodávající není za toto poškození odpovědný.

3. Spotřebitel i kupující je povinen vždy zkontrolovat obsah dodávky při převzetí zásilky od dopravce, je-li dodání zboží uskutečňováno dopravcem. Pokud obsah dodávky není kompletní, zboží je poškozeno nebo zboží neodpovídá uvedenému množství a popisu na přiloženém dodacím listu či faktuře, reklamuje spotřebitel nebo kupující zásilku přímo u dopravce. Není-li možné z objektivních důvodů provést kontrolu dodávky hned při převzetí zásilky od dopravce, je spotřebitel nebo kupující povinen v první řadě zkontrolovat stav obalu zboží, zda není poškozen tak, že by mohlo být poškozené i zboží a nebo jeho část vysypána. Je-li tomu tak, je povinností spotřebitele nebo kupujícího sepsat zápis o škodě za přítomnosti zástupce přepravce (zpravidla řidiče) a tento doručit nejpozději do 7 dnů společnosti dodavatele.

4. Není-li obal poškozen a po rozbalení zjistí spotřebitel nebo kupující závadné, nebo nekompletní zboží musí o tom informovat prodávajícího bez zbytečného odkladu nejpozději do 3 dnů po převzetí zásilky.

5. Prodávající má právo odmítnout reklamaci zboží v případě zřetelné manipulace s doklady dodanými se zbožím (záruční list, dodací list, faktura - jako například přepisování a podobně).

6. Místem uplatnění reklamace je prodejní místo prodávajícího.

7. Prodávající je povinen vyřešit reklamaci do 30-ti dnů od jejího uplatnění.

8. Způsob vyřešení reklamace přísluší rozhodnutí prodávajícího. Zpravidla bývá reklamace vyřešena výměnou poškozené části výrobku či výměnou poškozeného výrobku za nový. Pokud je to však možné či výrobně přípustné, může být reklamace vyřešena i opravou výrobku. Náklady na vyřešení reklamace nese prodávající.

DODACÍ LHŮTA, DOPRAVA a MONTÁŽ